I natt var jeg på twilight premieren, ekstremt gøy... men når jeg så på filmen lurte jeg på hva som skulle være i del 2 for jeg følte alt som jeg hadde blitt fortalt om boka ble røpt i den første filmen.. men slutten var konge så nå er jeg klar for del 2
Utrolig fine scener og jeg blir jo bare mer og mer betatt av filmen(e) for de viser så mye inni filmen, vennskap, kjærlighet, drama, familie o.s.v.

 

 

 
Im singel, Im ready to mingel... Neida! Det var ikke den sangen vi skulle synge på nå! Da tar vi  heller en sang fra FOOTLOOSE mine damer og herrer.
Var på footloose i går på den store kino dagen, utrolig bra film! Elska rett og slett hele filmen, vi satt på den første raden hvor vi satt og dansa til musikken... Glad lyset var av x D
Skulle egentlig på tre musterer, men når jeg sendte melding til kompisen min for å spørre om det ble noe kino, fikk jeg melding tilbake hvor han måtte gjøre noe annet i dag... Så da var det bare til å kaste seg rundt for å finne noen som ville dra på footloose med meg i stede.
Etter filmen var vi så gira på å danse så da bar det hjem fra Tønsberg og til Sandefjord for å finne fram finstasen også tilbake til Tønsberg for å danse litt, tok på litt feil sko så jeg var helt knegått i beina når halve kvelden hadde gått, så vi satt oss med noen gutter også når vi skulle gå ut så hadde jeg ikke følser under tærna så jeg måtte bli holdt av en av gutta for å komme meg ut fra utestedet... Fryktelig ekkelt og nedvegende for meg... [Hater nemlig å bli sett på som sårbar]
Men kvelden//Natta kall det hva du vil, endte godt og koste meg sammen med venninna mi Lene som var med meg <3
Da er det bare til å finne fram mer lekser og mer pugging til jeg skal inn i kassa systemet til Onsdag! Kryss fingrene for meg folkens!

Sett footloose [Nye]   Hva synes du om filmen?

 
 Det er helt rått at de har klart å få filmene så like!!
 
 

 
 
 
 

 
Ja igjen er det prøve, disse ukene har gått sinnsykt mye i prøver! Heldagsprøve i Nynorsk, historie prøve i viking tiden og middel alderen.. og nå er det naturfags prøve med økologi... Tiden går da utrolig mye i arbeid.
Men jeg gleder meg ekstremt til i kveld! Da er det film med pappa min <3  Faktisk en film som jeg har funnet som både jeg og pappa kan se på! Dere kan tenke dere at han liker å se på krigsfilmer og historiske filmer, jeg er mer kjærlighetsfilmer og komedie... fant en film for en uke siden som het some mothers son tror jeg det var, som var om nord irlands historie som var i 1981. Som faktisk pappa ville se sammen med meg, så nå venter jeg bare på at Sandefjord- Ham kam skal bli ferdig sånn at jeg kan se film med pappa min<3
Trailer på filmen:

 

 
Etter å ha vært i Irland 4 uker med Camilla og hun har klart å finne sesong nummer en, da blir man så klart hekta på one three hill!  Når jeg først hadde startet å se på serien kunne jeg ikke stoppe! Ble bare mer og mer sesonger, hvorfor ville ikke folk fortelle dette når første eposode gikk på skjermen ?
Men hvem kan motstå Lucas som blir spilt av Chad Michael Murray! Det klarer i allefall ikke jeg, selv hvor kort håret han blir!
Nå har jeg kommet til sesong 2 så er virkelig klar for sesong 3 når jeg er ferdig med sesong 2!!

Ser du på One three hill! Hvem skuespiller liker du av de?
5 dager igjen...  Ja du hørte riktig, kun 5 dager igjen til det er premiere på Harry Potter, gleder meg virkelig!
Det var før premiere nå i helgen den 12, men venninnen min som bor i Oslo kom litt for sent til å få billetter til før premieren, noe som var både trist og ganske greit :)
men for først gang skal jeg sove i Oslo! Gleder meg virkelig, håper jeg får se hvordan utelivet i Oslo er, men så klart må jeg innom Ikea! kan ikke få sakt det nok at jeg gleder meg!
Da er det innover på torsdag etter jobben tenker jeg..  Eller tar jeg feil Karoline ?
Så er det hjemover på søndag ettermiddag tenker jeg.

Noen andre som skal innover til Oslo på Harry Potter premieren ?
Silje vet du skal innover ;)
Bilder tatt fra Ringenes Herre maraton i forrige uke :)

    
Har noen lagt merke til at hun har kommet ut med litt filmer i det siste ?
Har hørt/sett at hun er ute med filmen - Letters to Juliet. 
Har hørt at det er en helt utrolig fin film og veldig fin kjærlighets film, noe som jeg elsker over alt på denne jorden! Så klart jeg skal se den når den kommer ut på DVD! Gleder meg som et barn til den kommer.
Har også sett en film av henne som heter Dear John har ikke kommet veldig langt i den, men prøver å komme meg gjennom filmen! Liker ikke å stoppe midt inni den og fortsette noen dager senere å se fra der jeg var, da må jeg se fra begynnelsen : ]  Sånn er jeg bare.. Fakta om historien fant jeg på wikipedia.
Handlingen i Letters to Juliet :
- Sophie Hall ( Amanda Seyfried ) er et faktum brikke i The New Yorker Magazine som drømmer om å bli forfatter, men sjefen hennes, Bobby, ikke deler hennes ønsker. Sophie's fiancé, Victor ( Gael García Bernal ), is about to open an Italian restaurant in downtown New York. Sophies forlovede, Victor ( Gael García Bernal , er) om å åpne en italiensk restaurant i sentrum av New York. To celebrate, the two go on a "pre-honeymoon" to Verona , Italy. For å feire, de to går på en "pre-bryllupsreise" til Verona , Italia. However, Victor is very enthusiastic about, and busy with, finding the best wines and cheeses for his restaurant and, to Sophie's disappointment, hardly has time for her. Imidlertid er Victor veldig begeistret for, og opptatt med, finne de beste viner og oster for restaurant sin og, til Sophie's skuffelse, knapt har tid til henne. While he is out one day, Sophie goes sightseeing and comes across the house where Juliet Capulet supposedly lived and watches in awe as numerous people gather to write letters to Juliet about their loves and post them on Juliet's Wall. Mens han er ute en dag, går Sophie sightseeing og kommer over huset der Julie Capulet angivelig levde og klokker i ærefrykt mens mange folk samles for å skrive brev til Juliet om deres elsker og legg dem på Julies Wall. Sophie writes of this in her journal and sits on a bench for a few hours, waiting for closing time, to see what becomes of the letters. Sophie skriver om dette i tidsskriftet henne og sitter på en benk i noen timer og ventet på stengetid, for å se hva blir av bokstavene. A young Italian woman comes to collect the letters, putting them all into a straw basket, and Sophie follows her to a restaurant where the woman meets with three other women, who reveal themselves to be " Juliet's secretaries ", writing back to each of the letters. En ung italiensk kvinne kommer til å samle bokstaver, setter dem alle i et strå kurv, og Sophie følger henne til en restaurant der kvinnen møter med tre andre kvinner, som åpenbarer seg å være " Juliet's sekretærer ", skriver tilbake til hver av bokstaver. The next day, Sophie helps Isabel, one of the secretaries, take the letters. Den neste dagen, hjelper Sophie Isabel, en av sekretærene, ta bokstavene. A loose brick falls, and behind it is a crumple, envelope. En løs murstein faller, og bak det er en krølle, konvolutt. Sophie discovers it is a 1957 letter written by Claire, an English woman who, while in Italy studying art, fell in love with Lorenzo Bartolini. Sophie oppdager det er en 1957 brev skrevet av Claire, en engelsk kvinne som, mens i Italia studere kunst, ble forelsket i Lorenzo Bartolini. When he asked her to run away with him, she did not show up and wrote to Juliet about it. Da han spurte henne om å rømme med ham, gjorde hun ikke opp og skrev til Julie om det. Sophie writes back. Sophie skriver tilbake.

A few days later, a young English man arrives, Charlie ( Chris Egan ), revealing that because Sophie responded his grandmother is now here to find her love. Et par dager senere, ung engelsk mann kommer en, Charlie ( Chris Egan ), avslørte at fordi Sophie svarte hans bestemor er nå her for å finne sin kjærlighet. When Sophie asks to meet Claire, Charlie says no, but Sophie follows him and is introduced to Claire ( Vanessa Redgrave ) who is more than happy to meet "Juliet". Når Sophie ber om å møte Claire, sier Charlie nei, men Sophie følger ham og er introdusert til Claire ( Vanessa Redgrave ), som er mer enn villige til å møte "Juliet". Together, the three decide to embark on a journey to find all the Lorenzo Bartolinis near Siena, Italy a place that Claire says Lorenzo always enjoyed. Sammen beslutter de tre å ta fatt på en reise for å finne alle Lorenzo Bartolinis nær Siena, Italia et sted som Claire sier Lorenzo alltid likt. The three meet many Lorenzo Bartolinis, but none of them seem to be the right one, as Claire says she'll be able to see who Lorenzo is through his blue eyes. De tre møter mange Lorenzo Bartolinis, men ingen av dem synes å være den rette, som Claire sier hun vil kunne se hvem som Lorenzo er gjennom sine blå øyne.

Traveling, Sophie and the grandmother and grandson learn about each others' lives like that Charlie has an ex-girlfriend he hasn't seen in a year, named Patricia, with Claire learning that Sophie's mother abandoned her when she was nine and Sophie learning that Charlie's parents died in a car crash when he was ten. Reise, Sophie og bestemor og barnebarn lære om hverandres liv slik at Charlie har en eks-kjæreste har han ikke sett på ett år, heter Patricia, med Claire læring som Sophies mor forlot henne da hun var ni og Sophie læring som Charlie's foreldre døde i en bilulykke da han var ti. Charlie, at first rude, is now attracted to her, but Sophie is standoffish. Charlie, ved første uhøflig, nå er tiltrukket av henne, men Sophie er standoffish. The three meet many men named Lorenzo Bartolini, and also visit the grave of one who has died. De tre møter mange menn heter Lorenzo Bartolini, og også besøke graven til en som er død. Seeing his grandmother cry, Charlie blames Sophie, telling her she doesn't know what real loss feels like. Å se sin bestemor gråte, klandrer Charlie Sophie, forteller at hun ikke vet hva ekte tapet føles. Claire berates her grandson and tells him about Sophie's mother, then she visits Sophie in her hotel room and comforts her. Claire befrir hennes barnebarn og forteller ham om Sophies mor, da hun besøk Sophie i hennes hotellrom og komfort henne. Charlie apologizes to Sophie who has gone out and laid down on the grass next to Charlie, and they kiss under the stars. Charlie beklager til Sophie som har gått ut og lagt ned på gresset ved siden av Charlie, og de kysset under stjernene.

The next day, while driving back, Claire asks that they stop at a vineyard when she notices it is the vineyard that makes their favorite wine. Neste dag, mens du kjører tilbake, spør Claire at de stopper på en vingård når hun merker det er vingården som gjør sine favoritt vin. There, she sees a young Italian man who looks exactly like Lorenzo. Der ser hun en ung italiensk mann som ser ut som Lorenzo. Insisting it's him, Sophie and Charlie go and ask him of his name, which he says is indeed Lorenzo Bartolini. Insistere det er ham, Sophie og Charlie gå og spørre ham om hans navn, som han sier er faktisk Lorenzo Bartolini. Deciding it must be Lorenzo's grandson, they ask to speak to the young man's father, whose name is also Lorenzo. Bestemme det må være Lorenzo barnebarn, ber de å få snakke med den unge mannens far, hvis navn er også Lorenzo. The middle-aged man says his elderly father is also Lorenzo Bartolini, and he was out riding his horse. Den middelaldrende mann sier hans gamle far er også Lorenzo Bartolini, og han var ute rir hesten sin. Charlie urges his grandmother to see if it's the right Lorenzo, but Claire decides she doesn't want to. Charlie oppfordrer sin bestemor for å se om det er den riktige Lorenzo, men Claire bestemmer hun vil ikke. Just then, the elder Lorenzo ( Franco Nero ) arrives and is indeed Claire's long-lost love. Akkurat da, den eldste Lorenzo ( Franco Nero kommer) og er virkelig Claires lenge tapte kjærlighet. The two reunite in a heartfelt embrace. De to møtes igjen i en hjertelig omfavnelse.

Lorenzo introduces the three to his family. Lorenzo introduserer tre til familien sin. Later, Sophie leaves to go back to Verona and Victor. Senere forlater Sophie for å gå tilbake til Verona og Victor. Claire tells Charlie "not to wait fifty years" as he discovers there is only one girl he loves, Sophie. Claire forteller Charlie "ikke å vente femti år» som han oppdager at det bare er en jente han elsker, Sophie. Charlie races after her but, seeing her embrace Victor, he leaves. Charlie løp etter henne, men hun ser omfavne Victor, forlater han.

Back in New York, Sophie presents a story to her boss identical to Claire's tale, and he tells her he is going to publish it. Tilbake i New York, presenterer Sophie en historie for henne sjefen identisk med Claire's Tale, og han forteller henne at han kommer til å publisere den. Excited, she rushes home. Spent, løper hun hjem. The next day at work, she gets an invitation to Claire and Lorenzo's wedding that Saturday. Neste dag på jobben, får hun en invitasjon til Claire og Lorenzo bryllup den lørdagen. She breaks up with Victor at the kitchen of his Italian restaurant, as their relationship is going nowhere. Hun bryter opp med Victor på kjøkkenet hans italiensk restaurant, som deres forholdet går dårlig. Sophie flies to Italy alone, hoping to meet Charlie there. Sophie flyr til Italia alene i håp om å møte Charlie der. However on arrival he is with Patricia, who Sophie presumes is his ex and after Claire reads out the letter Sophie originally wrote to her she runs away. Men ved ankomst er han med Patricia, som Sophie forutsetter er hans ex og etter Claire leser brevet Sophie opprinnelig skrev til henne at hun stikker av. Charlie chases and finds her on a balcony, where she tells him she's in love with him but he should go back to Patricia. Charlie jaktene og finner henne på en balkong, hvor hun forteller ham at hun er forelsket i ham, men han skal gå tilbake til Patricia. Charlie reveals that there are in fact two Patricias and this one is his cousin and that he is in love with Sophie also. Charlie avslører at det er i realiteten to Patricias og dette er hans fetter og at han er forelsket i Sophie også. He climbs up the balcony to kiss Sophie (as Romeo was supposed to have done) but falls. Han klatrer opp på balkongen for å kysse Sophie (som Romeo skulle ha gjort), men faller. She rushes down to see if he's alright and kisses him as Claire and Lorenzo look on happily followed by the other guests. Hun løper ned for å se om han er OK og kysser ham som Claire og Lorenzo se på lykkelig fulgt av de andre gjestene.

Den andre filmen hun spiller i som jeg har sett henne i det siste er : Dear John som jeg prøver å komm meg i mellom og der er den fortryllende Channing Tatum [She`s the man]Handlingen i Dear John.
- Det følger livet til en soldat ved navn John etter at han blir forelsket i en ung kvinne.  De møtes i en sommer ferien hvor John er hjemme på perm hos faren sin og skal tilbake til millitæret to uker senere, disse personen blir forelsket og bestemmer seg for å utveksle brev seg i mellom mens han er i millitæret.

Fant ikke noe mer og de få linjene fortelle mye av filmen..

Har du sett noen av filmene? Hva synes du om filmen ?
Om Søndagen ble det kino sammen med BM gjengen og da så vi to utrolig bra filmer!
Så på Trollmannens læregutt og knight and day! Disse må bli sett!  Var helt utrolig, så nå har vi stjært litt morsomme sitater fra filmene

" [Hånden på brystet ] With me, [Hånden ved hoftene] with out me" 

" Are you insane, [Tommelen og pekefingeren litt fra hverandre] sånn at det ser ut som litt.

"I wanna have sex, I think we going to have greate sex.. [Tar solbrillene ned på nesa] Did you get enything in there? Yes it was good!" 

Favoritt setningene var noe i det slaget, elsket de filmene etter jeg ble medlem av BM har jeg blitt veldig mye mer action filmer favoritt..
I trollmannens læregutt forandra bilene seg vi prøvde det ut på bilen min, men den ville ikke forandres :(

Sett av noen av filmene?     Hva synes du om filmene ?


1.17 vises with me with out me.

OMG! Det blir bare mer og mer spennende! Gruer meg til den dagen denne sesongen av Pretty little liars er FERDIG!
Jeg har blitt totalt hekta og må få med meg neste episode som fort som bare det! Iriterende på så spennende episoder at vi må vente en HEL uke..
Har aldri vært i noe mer spennede serie noen gang..  Håper virkelig det blir mange sesonger av denne serien altså!
Sjekk ut neste ukes episode :
For tiden er det en kjempe spennende serie som jeg har blitt helt hekta på..
Pretty Little Liars, noe som jeg fikk vite var en bra serie av venninnene mine <3 Angrer ikke i det hele tatt på at jeg fikk vite om denne serien..  Kommer egentlig fra bok serie med samme navn.
Kan jo fortelle dere hva den handler om da..

Alison, Aria, Hanna, Emily, og Spencer er bestevenner, og den populære gruppen på Rosewood High School. At a slumber party, mysteriously, queen bee Alison disappears, leaving the rest of her crew clueless. På en pyjamasfest, mystisk, forsvinner queen bee Alison og la resten av hennes mannskap clueless. The mystery went on for a year, but finally her body was found and the missing person's case turned into a murder. Mysteriet pågikk i et år, men endelig kroppen hennes ble funnet og savnet person sak omgjort til et drap. The girls start getting harassing text messages from a unknown number from "A". Jentene begynner å få trakasserende tekstmeldinger fra en ukjent nummer fra "A". Each message to each girl was a secret that only Alison knew, and no one else. Hver melding til hver jente var en hemmelighet som bare Alison visste, og ingen andre. Everyone thought it was Alison sending the secret messages until they found out her lifeless body was found. Alle trodde det var Alison sende hemmelige beskjeder til de fant ut hennes livløse legeme ble funnet. The girls are now on a quest to figure out who "A" is and how they found out their secrets. Jentene er nå på et oppdrag for å finne ut hvem som "A" er og hvordan de fant ut deres hemmeligheter.Litt om karakterene : 

Lucy Hale portretterer Aria Montgomery, som flytter tilbake til Rosewood med moren Ella, far Byron, og yngre bror Mike etter et års fravær i Europa. Aria begins a love affair with a man who soon turns out to be her new teacher, Ezra Fitz. Aria begynner et kjærlighetsforhold med en mann som snart viser seg å være hennes nye lærer, Ezra Fitz. She immediately receives a message from "A" taunting her about the secret romance. Hun får umiddelbart en melding fra "A" spotter henne om hemmeligheten romanse. Aria and Ezra struggle with the forbidden nature of their relationship as Aria is tormented by keeping the secret of her father's past affair from her mother. Aria og Ezra sliter med den forbudte innholdet i sine forhold som Aria er plaget av å holde hemmelig av hennes fars fortid affæren fra sin mor. Just as Aria decides to tell the truth, she finds that "A" has beaten her to it in a tell-all letter to Ella. Akkurat som Aria bestemmer seg for å fortelle sannheten, finner hun at "A" har slått henne til det i en forteller-alt brev til Ella.


Ashley Benson
portrays Hanna Marin , who has taken Alison's place as the most popular girl at Rosewood in Alison's absence. Ashley Benson portretterer Hanna Marin, som har tatt Alison plass som den mest populære jenta på Rosewood i Alison fravær. Hanna was previously chubby, but thanks to Alison's taunts she had become bullimic to fit in and be popular. Hanna var tidligere lubben, men takket være Alison's erta hun var blitt bullimic å passe inn og være populær. Now Hanna shoplifts for attention from her absent father. Nå Hanna shoplifts for oppmerksomhet fra sin fraværende far. As a result of her boyfriend wanting to stay "pure" and not have sex with her at a party, Hanna crashes his car into a tree on purpose and works at a dentist office to pay off her debt. Som et resultat av hennes kjæreste ønsker å bli "ren" og ikke ha sex med henne på en fest, krasjer Hanna bilen sin inn i et tre av formål og jobber på et tannlege kontor å nedbetale sin gjeld.

Troian Bellisario portrays Spencer Hastings , whose newly-engaged and condescending sister Melissa moves into the guest house which Spencer had been fixing up for herself. Troian Bellisario portretterer Spencer Hastings, som nylig forlovet og nedlatende søster Melissa flytter inn i gjestehuset, som Spencer hadde blitt pusset opp for seg. Spencer finds herself increasingly attracted to her sister's fiancé Wren, whom "A" warns Spencer not to kiss or "A" will tell. Spencer finner seg stadig mer tiltrukket av søsterens forlovede Wren, som "A" advarer Spencer ikke å kysse eller "A" vil fortelle. Spencer and Wren do kiss and are caught by Melissa, who insists that Wren move out. Spencer og Wren gjør kysse og er tatt av Melissa, som insisterer på at Wren flytte ut. She is also on her school's field hockey team.She starts dating a worker at the Tennis courts she goes to. Hun er også på sin skoles landhockey team.She starter dating en arbeider ved Tennisbane hun går til.

Shay Mitchell portrays Emily Fields , a competitive swimmer who soon befriends Maya St. Germain, the new resident of Alison's former home. Shay Mitchell portretterer Emily Fields, en konkurransedyktig svømmer som snart blir venner med Maya St. Germain, den nye bosatt i Alison tidligere hjem. Maya introduces Emily to marijuana , and the girls grow closer. Maya introduserer Emily til marihuana , og jentene vokser nærmere. A message from "A" reveals Emily to be curious about her sexuality, and hints that she had kissed Alison in the past. En melding fra "A" avslører Emily å være nysgjerrig på seksualitet henne, og hint om at hun hadde kysset Alison i fortiden. Emily's mother invites Maya to stay for a while, and she and Emily share a room, in which they also share a bed. Emily mor inviterer Maya å bo for en stund, og hun og Emily dele rom, der de også deler en seng. Emily's boyfriend becomes possessive and almost forces her to have sex with him, but she is saved by Toby. Emily's kjæreste blir eiendomspronomen og nesten tvinger henne til å ha sex med ham, men hun er reddet av Toby. Emily breaks up with her boyfriend and kisses Maya in in a photo booth at a party; someone steals the photograph and prints hundreds of copies. Emily bryter opp med kjæresten og kysser Maya in på et bilde boden på en fest, noen stjeler bildet og skriver ut hundrevis av eksemplarer. Emily's fate is unknown when she falls through a hole down to her school's gymnasium. Emily's skjebne er ukjent når hun faller gjennom et hull ned til henne skolens gymsal. She was last seen running away from Toby.In the 8th episode she is ready to give a relationship with Maya a try as she becomes more open with her feelings. Hun ble sist sett løpende vekk fra Toby.In den åttende episoden hun er klar til å gi et forhold med Maya en prøve som hun blir mer åpne med sine følelser.


Sasha Pieterse
portrays Alison DiLaurentis the former leader of Rosewood's premiere clique. Sasha Pieterse skildrer Alison DiLaurentis den tidligere lederen for Rosewood fremste klikken. Ruling the group with an iron fist, the somewhat vicious Alison had gone missing during a slumber party; a year later, her disappearance is still unsolved. Herskende gruppen med jernhånd, den noe ondskapsfulle Alison hadde forsvunnet i løpet av en slummer part, et år senere, er hennes forsvinning fortsatt uløst. When Aria, Hanna, Spencer, and Emily begin receiving threatening messages from "A" reminding them of their darkest secrets, they suspect that "A" is Alison whose body is soon discovered buried in her former backyard. Når Aria, Hanna, Spencer, og Emily begynne å motta truende meldinger fra "A" minner dem om deres mørkeste hemmeligheter, mistenker de at "A" er Alison hvis kropp er oppdaget snart begravd i hennes tidligere bakgård. She is known to be very pushy and always got what she wanted. Hun er kjent for å være svært pågående og alltid fikk det som hun ville. The girls always told Alison their secrets, but she never shared anything with them. Jentene sa alltid til Alison sine hemmeligheter, men hun aldri delt noe med dem.

Infomasjon hentet fra : http://translate.google.no/translate?hl=no&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pretty_Little_Liars_(TV_series)&ei=hjtLTJSvJKOJOPuNwZUD&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCgQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dpretty%2Blittle%2Bliars%26hl%3Dno%26prmd%3Dib 

Ser du serien ? Hva synes du om serien ?    Kommer du til å se på serien etter hørt dette?

Nå er det snart tid for avsluttning på sesongens ungkar.. Lurer virkelig på hvem han velger hadde det vært meg som skulle velge ville jeg ikke hatt blitt forlovet med noen av dem to, men heller flydd til Ali og spurt henne [men det er bare om jeg hadde vært mann]
Er så utrolig spent neste uke, plager meg litt at couger town og ungkaren går samtidig! -.-
Men får sett slutten da hvor han bestemmer seg..

Hvem heier du på da?

- J.T.S <3

hits