Her i helgen gikk jeg og søstra mi ut og tok noen bilder av hverandre, det er ekstremt gøy egentlig å få noen ordentlig fine høst bilder av enten mennesker ute i høst fargene eller blader i forskjellige farger..
Jeg kan i allefall legge ut noen bilder som jeg har redigert i picasa 3.

Har litt problemer med internetten så skal gjøre det bedre med bilder når den har vært på reperasjon..

Hva synes du om bildene?

J.T.S <3
I kveld skal ei venninne av meg og så klart jeg på byen å ha det skikkelig gøy! Vi skal nemmelig feire at jeg blir 19år i morgen.. :)  Så kan det jo ikke bli noe drekking på en søndag når det er jobb/skole dagen etter så da ble det at vi er ute på byen fra 25.09 - 26.09 så får vi se hva søndagen vil inneholde : )
Til antrekk har jeg trenkt på dette, er nemlig sånn at man må ha på et hvitt tøy det stedet jeg skal ut på i kveld så da lurte jeg på folkens kan dette antrekket bli brukt eller ser jeg ikke noe bra ut i det..

Ha en fin helg :)
Sorry for dårlig oppløsning.. :$

 
Hellu :)
Vurderer å fikse meg skype for å prøve ut det i stede for MSN.
Står på wikipedia at det er som en video samtale, så lurer på om det virkelig er en smart ide [?]
Litt om skype :

- Samtalene går over internett så det er ingen tilkoblingsavgifter, minuttpriser eller abonoment kostnader, så er litt bedre enn å ringe i telefonen som er ekstremt dyrt!
- Man kan også sende meldingsformidling, filoverføring og videosamtaler mellom skype, dette virkelig minner meg veldig om Msn, hvem er best egentlig ?

Det skal jeg finne ut av og gi dere et innlegg her på bloggen om.
Har du prøvd ut skype? Hvem er best ?

 
På lørdag fant jeg og Marte veien til et loppemarket i stokke, var VELDIG mange folk der, men har hørt at det loppemarkedet er en av de beste i vestfold i allefall.
Jeg hadde et mål med at jeg skulle ditt så ble ikke så mye unyttig kjøp, skulle ha former/kopper til å lage retro lys, kjele(r) til å lage det i og til batikk på ungdomsklubben jeg er nestleder i, til slutt skulle jeg ha glass vi kunne male på..
mens Marte kjøpte stå lampe som vi faktisk klarte å få puttet i bilen, men vi måtte bare slå ned noen seter.
Jeg klarte å rote meg bort i en bok! men den bare ropte barne minner som jeg vil videre føre til mine barn og det var Jul på Sesam Stasjon.
Hvem savner ikke Sesam Stasjon. ?  

Koppene er til å lage lys oppi, Isterninges formene er til å lage flyte lys oppi, så får vi se hvordan resultatet blir. 
Viser dere så klart hvordan resultatet blir etter vært.Har du prøvd å lage egne lys før ? Hvordan gikk det med deg?

 
Nå i det siste har jeg fått øyne opp for litt gjenvinning.. spesielt på lys! Har sett i Tønsberg på NR 13 at de har laget lys oppi kopper og det vil jeg også prøve ut for har så utrolig fine kopper jeg har fått av naboen, men vet ikke hva jeg skal bruke de til, men tror jeg vet det nå om de kan brukes i de. : ]

Oppskriften er :

Er du en av dem som samler på lysrester, og bare opplever av haugen blir større og større? Vel, det er ikke vanskelig å lage nye lys, og du trenger heller ikke avansert utstyr.

Du trenger:
En gammel kasserolle som ikke lenger brukes til mat
Veke (kjøpes i hobbybutikken)+ litt leire
En lysstøpeform
En tom (rengjort) hermetikkboks
En haug gamle lysrester

Klipp bort den svarte veken av lysstumpene, ha stumpene oppi hermetikkboksen, og smelt i vannbad.
Fest veken i bunnen av lysformen med en knute og ha litt leire rundt så det holder seg tett. Stram veken på toppen av formen ved hjelp av f eks en strikkepinne. Når lysmassen har smeltet, kan du helle det i formen. Må etterfylles etter noen timer. Et lys tørker iløpet av 5-6 timer i romtemperatur.

Veken fra stumpene blir liggende igjen i bunnen av hermetikkboksen.

Har du prøvd det ? Hvordan gikk det?

  


Har noen lagt merke til at hun har kommet ut med litt filmer i det siste ?
Har hørt/sett at hun er ute med filmen - Letters to Juliet. 
Har hørt at det er en helt utrolig fin film og veldig fin kjærlighets film, noe som jeg elsker over alt på denne jorden! Så klart jeg skal se den når den kommer ut på DVD! Gleder meg som et barn til den kommer.
Har også sett en film av henne som heter Dear John har ikke kommet veldig langt i den, men prøver å komme meg gjennom filmen! Liker ikke å stoppe midt inni den og fortsette noen dager senere å se fra der jeg var, da må jeg se fra begynnelsen : ]  Sånn er jeg bare.. Fakta om historien fant jeg på wikipedia.
Handlingen i Letters to Juliet :
- Sophie Hall ( Amanda Seyfried ) er et faktum brikke i The New Yorker Magazine som drømmer om å bli forfatter, men sjefen hennes, Bobby, ikke deler hennes ønsker. Sophie's fiancé, Victor ( Gael García Bernal ), is about to open an Italian restaurant in downtown New York. Sophies forlovede, Victor ( Gael García Bernal , er) om å åpne en italiensk restaurant i sentrum av New York. To celebrate, the two go on a "pre-honeymoon" to Verona , Italy. For å feire, de to går på en "pre-bryllupsreise" til Verona , Italia. However, Victor is very enthusiastic about, and busy with, finding the best wines and cheeses for his restaurant and, to Sophie's disappointment, hardly has time for her. Imidlertid er Victor veldig begeistret for, og opptatt med, finne de beste viner og oster for restaurant sin og, til Sophie's skuffelse, knapt har tid til henne. While he is out one day, Sophie goes sightseeing and comes across the house where Juliet Capulet supposedly lived and watches in awe as numerous people gather to write letters to Juliet about their loves and post them on Juliet's Wall. Mens han er ute en dag, går Sophie sightseeing og kommer over huset der Julie Capulet angivelig levde og klokker i ærefrykt mens mange folk samles for å skrive brev til Juliet om deres elsker og legg dem på Julies Wall. Sophie writes of this in her journal and sits on a bench for a few hours, waiting for closing time, to see what becomes of the letters. Sophie skriver om dette i tidsskriftet henne og sitter på en benk i noen timer og ventet på stengetid, for å se hva blir av bokstavene. A young Italian woman comes to collect the letters, putting them all into a straw basket, and Sophie follows her to a restaurant where the woman meets with three other women, who reveal themselves to be " Juliet's secretaries ", writing back to each of the letters. En ung italiensk kvinne kommer til å samle bokstaver, setter dem alle i et strå kurv, og Sophie følger henne til en restaurant der kvinnen møter med tre andre kvinner, som åpenbarer seg å være " Juliet's sekretærer ", skriver tilbake til hver av bokstaver. The next day, Sophie helps Isabel, one of the secretaries, take the letters. Den neste dagen, hjelper Sophie Isabel, en av sekretærene, ta bokstavene. A loose brick falls, and behind it is a crumple, envelope. En løs murstein faller, og bak det er en krølle, konvolutt. Sophie discovers it is a 1957 letter written by Claire, an English woman who, while in Italy studying art, fell in love with Lorenzo Bartolini. Sophie oppdager det er en 1957 brev skrevet av Claire, en engelsk kvinne som, mens i Italia studere kunst, ble forelsket i Lorenzo Bartolini. When he asked her to run away with him, she did not show up and wrote to Juliet about it. Da han spurte henne om å rømme med ham, gjorde hun ikke opp og skrev til Julie om det. Sophie writes back. Sophie skriver tilbake.

A few days later, a young English man arrives, Charlie ( Chris Egan ), revealing that because Sophie responded his grandmother is now here to find her love. Et par dager senere, ung engelsk mann kommer en, Charlie ( Chris Egan ), avslørte at fordi Sophie svarte hans bestemor er nå her for å finne sin kjærlighet. When Sophie asks to meet Claire, Charlie says no, but Sophie follows him and is introduced to Claire ( Vanessa Redgrave ) who is more than happy to meet "Juliet". Når Sophie ber om å møte Claire, sier Charlie nei, men Sophie følger ham og er introdusert til Claire ( Vanessa Redgrave ), som er mer enn villige til å møte "Juliet". Together, the three decide to embark on a journey to find all the Lorenzo Bartolinis near Siena, Italy a place that Claire says Lorenzo always enjoyed. Sammen beslutter de tre å ta fatt på en reise for å finne alle Lorenzo Bartolinis nær Siena, Italia et sted som Claire sier Lorenzo alltid likt. The three meet many Lorenzo Bartolinis, but none of them seem to be the right one, as Claire says she'll be able to see who Lorenzo is through his blue eyes. De tre møter mange Lorenzo Bartolinis, men ingen av dem synes å være den rette, som Claire sier hun vil kunne se hvem som Lorenzo er gjennom sine blå øyne.

Traveling, Sophie and the grandmother and grandson learn about each others' lives like that Charlie has an ex-girlfriend he hasn't seen in a year, named Patricia, with Claire learning that Sophie's mother abandoned her when she was nine and Sophie learning that Charlie's parents died in a car crash when he was ten. Reise, Sophie og bestemor og barnebarn lære om hverandres liv slik at Charlie har en eks-kjæreste har han ikke sett på ett år, heter Patricia, med Claire læring som Sophies mor forlot henne da hun var ni og Sophie læring som Charlie's foreldre døde i en bilulykke da han var ti. Charlie, at first rude, is now attracted to her, but Sophie is standoffish. Charlie, ved første uhøflig, nå er tiltrukket av henne, men Sophie er standoffish. The three meet many men named Lorenzo Bartolini, and also visit the grave of one who has died. De tre møter mange menn heter Lorenzo Bartolini, og også besøke graven til en som er død. Seeing his grandmother cry, Charlie blames Sophie, telling her she doesn't know what real loss feels like. Å se sin bestemor gråte, klandrer Charlie Sophie, forteller at hun ikke vet hva ekte tapet føles. Claire berates her grandson and tells him about Sophie's mother, then she visits Sophie in her hotel room and comforts her. Claire befrir hennes barnebarn og forteller ham om Sophies mor, da hun besøk Sophie i hennes hotellrom og komfort henne. Charlie apologizes to Sophie who has gone out and laid down on the grass next to Charlie, and they kiss under the stars. Charlie beklager til Sophie som har gått ut og lagt ned på gresset ved siden av Charlie, og de kysset under stjernene.

The next day, while driving back, Claire asks that they stop at a vineyard when she notices it is the vineyard that makes their favorite wine. Neste dag, mens du kjører tilbake, spør Claire at de stopper på en vingård når hun merker det er vingården som gjør sine favoritt vin. There, she sees a young Italian man who looks exactly like Lorenzo. Der ser hun en ung italiensk mann som ser ut som Lorenzo. Insisting it's him, Sophie and Charlie go and ask him of his name, which he says is indeed Lorenzo Bartolini. Insistere det er ham, Sophie og Charlie gå og spørre ham om hans navn, som han sier er faktisk Lorenzo Bartolini. Deciding it must be Lorenzo's grandson, they ask to speak to the young man's father, whose name is also Lorenzo. Bestemme det må være Lorenzo barnebarn, ber de å få snakke med den unge mannens far, hvis navn er også Lorenzo. The middle-aged man says his elderly father is also Lorenzo Bartolini, and he was out riding his horse. Den middelaldrende mann sier hans gamle far er også Lorenzo Bartolini, og han var ute rir hesten sin. Charlie urges his grandmother to see if it's the right Lorenzo, but Claire decides she doesn't want to. Charlie oppfordrer sin bestemor for å se om det er den riktige Lorenzo, men Claire bestemmer hun vil ikke. Just then, the elder Lorenzo ( Franco Nero ) arrives and is indeed Claire's long-lost love. Akkurat da, den eldste Lorenzo ( Franco Nero kommer) og er virkelig Claires lenge tapte kjærlighet. The two reunite in a heartfelt embrace. De to møtes igjen i en hjertelig omfavnelse.

Lorenzo introduces the three to his family. Lorenzo introduserer tre til familien sin. Later, Sophie leaves to go back to Verona and Victor. Senere forlater Sophie for å gå tilbake til Verona og Victor. Claire tells Charlie "not to wait fifty years" as he discovers there is only one girl he loves, Sophie. Claire forteller Charlie "ikke å vente femti år» som han oppdager at det bare er en jente han elsker, Sophie. Charlie races after her but, seeing her embrace Victor, he leaves. Charlie løp etter henne, men hun ser omfavne Victor, forlater han.

Back in New York, Sophie presents a story to her boss identical to Claire's tale, and he tells her he is going to publish it. Tilbake i New York, presenterer Sophie en historie for henne sjefen identisk med Claire's Tale, og han forteller henne at han kommer til å publisere den. Excited, she rushes home. Spent, løper hun hjem. The next day at work, she gets an invitation to Claire and Lorenzo's wedding that Saturday. Neste dag på jobben, får hun en invitasjon til Claire og Lorenzo bryllup den lørdagen. She breaks up with Victor at the kitchen of his Italian restaurant, as their relationship is going nowhere. Hun bryter opp med Victor på kjøkkenet hans italiensk restaurant, som deres forholdet går dårlig. Sophie flies to Italy alone, hoping to meet Charlie there. Sophie flyr til Italia alene i håp om å møte Charlie der. However on arrival he is with Patricia, who Sophie presumes is his ex and after Claire reads out the letter Sophie originally wrote to her she runs away. Men ved ankomst er han med Patricia, som Sophie forutsetter er hans ex og etter Claire leser brevet Sophie opprinnelig skrev til henne at hun stikker av. Charlie chases and finds her on a balcony, where she tells him she's in love with him but he should go back to Patricia. Charlie jaktene og finner henne på en balkong, hvor hun forteller ham at hun er forelsket i ham, men han skal gå tilbake til Patricia. Charlie reveals that there are in fact two Patricias and this one is his cousin and that he is in love with Sophie also. Charlie avslører at det er i realiteten to Patricias og dette er hans fetter og at han er forelsket i Sophie også. He climbs up the balcony to kiss Sophie (as Romeo was supposed to have done) but falls. Han klatrer opp på balkongen for å kysse Sophie (som Romeo skulle ha gjort), men faller. She rushes down to see if he's alright and kisses him as Claire and Lorenzo look on happily followed by the other guests. Hun løper ned for å se om han er OK og kysser ham som Claire og Lorenzo se på lykkelig fulgt av de andre gjestene.

Den andre filmen hun spiller i som jeg har sett henne i det siste er : Dear John som jeg prøver å komm meg i mellom og der er den fortryllende Channing Tatum [She`s the man]Handlingen i Dear John.
- Det følger livet til en soldat ved navn John etter at han blir forelsket i en ung kvinne.  De møtes i en sommer ferien hvor John er hjemme på perm hos faren sin og skal tilbake til millitæret to uker senere, disse personen blir forelsket og bestemmer seg for å utveksle brev seg i mellom mens han er i millitæret.

Fant ikke noe mer og de få linjene fortelle mye av filmen..

Har du sett noen av filmene? Hva synes du om filmen ?
Nå har jeg vært litt på www.forever21.com og da er det mange fine sko og smykker... Jeg har serriøst sko og accessories  dilla..
de jeg falt for er :

    Fant mye mer.. men tar det i denne omgangen..

Hva synes dere om klærna ?
Hvorfor svarer du bare på de fleste spm?
SVAR: Svarer ikke på sex spørsmål og sånne ting som har med mine personlige ting som eks. vil du ha trekant, har du hatt det før osv. derfor skrev jeg det.hvorfor blogger du?
SVAR:
Begynte å blogge mer etter skolekapitle i norsk hvor vi hadde om blogging..
Jeg blogger for å prøve å bli flinkere til å skrive seriøse saker og skrive bedre.
Vil også prøve å vise folk at lærling kan være gøy.

Hvor mange lesere har du sånn ca i gjennomsnitte?
SVAR: Vet ikke hvor mange lesere jeg har i snitt, men tror ikke det er mange, må finne ut en måte som trekker til seg folk som jeg liker å skrive om, kanskje jeg skal gå tilbake på de barnesangene mine..

hvilke blogger leser du fast?
www.Hcecilie.blogg.no
www.mewkid.blggg.no
www.voe.blogg.no
www.louisepedersen.blogg.no
www.lovequieen.blogg.no/ 
www.homeandaway02.blogg.no/ 

Disse bloggene prøver å få sjekka ut når jeg er på data marskinen.

Hvorfor leser du disse?
Hcecilie - Synes det er veldig gøy å lese hvordan hun klarer seg i hverdagen og gøy å se utvikla til dattera.
Mewkid - ALLE de supre bildene hun har, blir så fasinert av de, har du sett bildene hennes vet du hva innleggene har som betydning.
voe - alltid like morsom å se på hva slags påfunn hun finner på å skrive om hver dag.
Lompe - Hun er venninnen min så prøver å lese den når jeg kommer på det..
Silje - Hun er venninnen min så prøver å lese den når jeg kommer på det..
Benedikte - Liker bildene hennes, prøver å henge med så godt jeg kan..

kunne du tenkt deg å bli toppblogger?
SVAR: Hadde vært ekstremt gøy men da må jeg finne ut noe som folk liker..Hva er BM?
SVAR: BM står for B. Mafiaen, Bèn er hemmelig! men det er en slags "klubb" som jeg henger i som finner på forskjellige ting, det er en vennegang vil jeg mer kalle det som har funnet på et eget navn :)

Bmkveld hos karo eller en tur på salem?
SVAR: Det er jo et åpentbart svar!
Det er så klart BM kveld hos Karo!

Hvem henger du mest med ?
SVAR: Hmm.. Hva mener du med henger mest sammen med?
Det er vanskelig å si hvem jeg henger mest sammen i en tid henger jeg mye sammen med en person.. en annen periode henger jeg sammen med en annen mye.

Hvem liker du akkurat nå?
SVAR: Akkurat nå liker jeg en på jobben til moren min som bor rett ved meg som er 4 år eldre enn meg og jeg har gått på samme samme skoler som han bare det at han har gått ut av skolene mye fortere enn meg.
Sier ikke navnet det skal dere få om det kommer til å bli noe mellom oss

Hvor har du MEST lyst til å søke på utenlandsstudiene dine?
SVAR: Har mest lyst til å havne på Malta.. 3 mnd i sola gjør meg ingenting, men hvis jeg ikke kommer ditt har jeg veldig lyst til å dra til England! Har ikke så stor lyst til å dra til Tyskland eller til Irland.

Kunne du tenkt deg å lære fransk eller tysk ?
SVAR: Ingen av delene, hadde heller tatt spansk, italiensk eller tegnespråk.. selv om jeg måtte lære det på egen hånd!

hvor i verden har du mest lyst til å dra ?
SVAR: USA! alltid vært et sted jeg har drømt å reise.. men drømmen ser mer og mer klare nå!

Hvis du dro på en "backpacktour" gjennom europa, hvilke 6 steder er et must å besøke?
SVAR: De seks stedene jeg ville ha dratt er: 
- ROMA! <3
- Spania
- Paris
- Hellas
- England
- Malta.
De landene kommer jeg på i tiden.

vært i spanina, england eller Litauen
SVAR: Har vært på en øy utenfor spania på grand canaria (husker ikke hvordan det skrives)

Når skal du til roma?
SVAR: Nå jeg og Silje får rompa i gir til å dra til Roma + jeg får spart opp litt penger.

Hvem andre land har du lyst og besøke ?
SVAR: USA <3

Hvem land søkte du læreplass i nå`?
SVAR : England, Tyskland, Malta og Irland

Hvor mye på en skala fra 1-100 har du lyst og dra som lærling i utlandet ?
SVAR : 99,9 har jeg lyst til å dra som lærling i utlandet.

Hva er dine forventninger til det ?
SVAR: At jeg får mye bedre språk.

Hva gleder du deg mest til da ?
SVAR: Vite hvor jeg skal være.hvor lenge varer lærlingtiden din ?
SVAR: 2 år varer den, da skal jeg være 1 år i barnehage og 1 år på skole.

Hva skal du studere videre ?
SVAR: Skal bli pedagogisk leder i barnehage.

Gruer du deg til fagprøven ?
SVAR: små gruer meg til hva som venter meg der ja.

Liker du best barnehage eller skole?
SVAR: Barnehage <3

Hvor vil du studere?
SVAR: Lærer utdannelsen.Hva skal du på nyttårsaften ?
SVAR: Aner ikke hva som skjer denne nyttårsaften, men vet en ting at jeg skal ikke feire den hos meg.

Nyttårsaften med venner eller med familie ?
SVAR: Venner <3, alltids noe nytt å finne på hvert år..

Hva er dine tradisjoner på juleaften?
SVAR: Jule middag med familie og åpning av gaver på kvelden enten her hjemme i sandefjord eller at vi drar opp til kodal og er med familie der.
Men vi må få med oss tre nøtter til askepot..

Hva spiser du på juleaften ?
SVAR: Stek med sjokolade pudding til dessert eller riskrem til dessert.

Kunne du tenke deg og bli med på en lillejuleaften kveld med mat og pakker?
SVAR: Dette hadde vært utrolig korslig <3 Har gjort det en gang tidligere og det var veldig korslig.. :)Hva vil du gjørepå 19 års dagen din ?
SVAR: Være her hjemme.. :) Skal feire bursdag med venner og hjemme laget pizza <3

Hva ønsker du deg til jul og bursdag ?
Penger og gavkort på hvaltorvet :)

Gleder du deg til 20 årsdagen `?
SVAR: Gleder meg som et barn, prøver alt vi kan for å få til et sted å feire .. ;)Hvilket dyr liker du best ?
Hest er best <3

hvilken film er din favorittfilm akkurat nå?
Vanskelig å si.. men må bli sisterhood of the travling pants. <3 venner i tykt og tynt!

favoritt sang?
Ser ikke så mye etter hva sangene heter, bare hører på dem for har bra takt, men nå for tiden er det big spender fra shopoholics bekjennelse..hits